Jurat

El Jurat està pendent per definir i estarà integrat per especialistes de cada instrument, així com per prestigiosos músics i personalitats del món de la cultura.

Al llarg de 19 edicions, han col·laborat: Jordi Benseny, Vladislav Bronevetzki, Clara Iglesias, Maribel Insausti, Miren Iñarga, Carlos Iturralde, Xavier Gòmez, Carles Guinovart, Eva Graubin, Carles Herraiz, Ricardo Llanos, Jordi Mora, Pilar Planavilla, Carme Poch, Xavier Puig, Alfons Reverté, Glòria Rodoreda, Margarita Serrat, Maria Àngels Subirats, Purificació Terrado, Miguel Trápaga, Antoni Tolmos, Jaume Torrent y Christian Torres.

Organització

Marimén Gratal Cornejo

MARIMÉN GRATAL CORNEJO

Cofundadora i organitzadora del Concurs Instrumental Sant Anastasi

Professora Superior d’Acordió / Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Professora d’Harmonia, Contrapunt, Composició i Instrumentació / Conservatori Municipal de Música de Barcelona
Directora de l’Escola d’Acordió de Lleida

Maylos Pons Roselló

MAYLOS PONS ROSELLÓ

Cofundadora i organitzadora del Concurs Instrumental Sant Anastasi

Professora Superior de Piano
Doctora per l’UB (Universitat de Barcelona)
Directora de l’Escola de Música Pons Roselló