Introducció

 

El Concurs Instrumental nascut a Lleida amb el nom de Sant Anastasi, patró de la ciutat, s’institueix amb la voluntat d’estimular i propiciar la interpretació musical en les diferents modalitats i categories instrumentals, així com també consolidar un esdeve-niment cultural on es contribueix a la promoció de joves artistes de totes les modalitats instrumentals. Per aquest motiu, el Concurs Instrumental Sant Anastasi, tant pel que fa a la modalitat Solista com a la modalitat de Música de Cambra, està obert a tots els instruments des de fa ja vàries edicions.

Aquesta meravellosa tasca de promocionar joves talents musicals ens encoratja a continuar i gaudir de la 23a edició del Concurs Instrumental Sant Anastasi.

En aquesta edició el Concurs i l’Entrega de Premis es  farà en un sol dia: DISSABTE 18 de MAIG de 2024.

El nostre més sincer agraïment als més de 3.800 concursants que han participat en les 22 edicions del concurs, així com també al prestigiós jurat que ens ha acompanyat en aquests anys i que tots plegats, han fet possible que aquest  projecte cultural perduri en el temps.

És la varietat tímbrica, doncs, la que dóna sentit a la música en general i a aquest Concurs Instrumental en particular, nascut sota la idea de promoure l’artista i la seva música, independentment de quin sigui el seu instrument.

Bases

XXIII Concurs Instrumental Sant Anastasi / 2024


IMPORTANT:
 Donada l’alta participació en aquesta XXIII edició, ens hem vist obligats a fer alguns canvis d’horaris.

 

Primera / Participants

Al Concurs podran participar tots els estudiants de música en dues modalitats: Solista i Música de Cambra on s’inclourien tots els instruments musicals.

 

Segona

El Concurs està obert a tots els concursants que no superin l’edat de 18 anys, en la modalitat Solista, i de 18 anys de mitja en la modalitat de Música de Cambra, en data de 31 de desembre de 2023 per a les dues modalitats.

 

Tercera

Les obres que els participants al Concurs hauran d’interpretar seran  una o més segons la modalitat i categoria en la que es participi, sempre dins d’un programa lliure.

Modalitat Solista: Els participants en les categories Mozart, Dàmaris Gelabert i Ricard Viñes hauran d’interpretar una obra lliure. Els participants de la categoria M. Carme Grasa hauran d’interpretar un programa lliure de dues obres de diferent estil.

Modalitat de Música de Cambra: tots els participants en aquesta modalitat hauran d’interpretar una obra lliurement escollida.

En totes les categories de les dues modalitats, l’obra o obres a interpretar s’hauran d’enviar prèviament als dos següents correus electrònics per seguretat d’arribada, preferentment en format PDF:
mpr@musicaponsrosello.com
marimengratal@gmail.com

 

Quarta / Modalitats

El Concurs està dividit en dues modalitats: modalitat Solista i modalitat de Música de Cambra.

Modalitat Solista. Està dividida en quatre categories:

Categoria Mozart, fins als 6 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima d’1 minut.

Categoria Dàmaris Gelabert, de 7 a 10 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima de 3 minuts.

Categoria Ricard Viñes, d´11 a 14 anys.

Prova única: interpretació d’una obra de lliure elecció, d’una durada màxima de 5 minuts.

Categoria M. Carme Grasa, de 15 a 18 anys.

Programa lliure de dues obres de diferent estil, d’una durada màxima de 12 minuts en total.
Per una millor organització del concurs, tots els concursants d’aquesta categoria hauran d’estar presents en la sala en el moment de l’inici d’aquestes proves.

Modalitat de Música de Cambra. En aquesta modalitat el número de components de cadascun dels grups no podrà ser superior a 12 membres. Està dividida en tres categories:

Categoria Lo Marraco, mitjana d’edat dels seus components fins a 10 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 3 minuts.

Categoria Sant Anastasi, mitjana d’edat dels seus components de 11 a 14 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 4 minuts.

Categoria Enric Granados, mitjana d’edat dels seus components de 15 a 18 anys.

Prova única: interpretació d’una obra lliure d’una durada màxima de 12 minuts.

Cinquena

En la modalitat Solista, les obres lliures escollides hauran de ser originals per a l’instrument a interpretar. En la modalitat de Música de Cambra, un mateix concursant podrà participar com a màxim en dues formacions diferents en una mateixa categoria. En el cas de necessitar-ho, els participants solistes portaran el seu propi pianista acompanyant. Si el concursant vol participar en la modalitat de música de cambra amb més d’un piano, aquest serà a càrrec del participant.

 

Sisena / Inscripcions

El període d’inscripció al Concurs finalitzarà el dia 12 de maig de 2024 i es realitzarà exclusivament per Internet des del web https://www.concursantanastasi.org

La resta de la documentació es podrà enviar per correu electrònic en format PDF als dos mails següents: marimengratal@gmail.com i mpr@musicaponsrosello.com

 • El resguard de la transferència bancària en la modalitat Solista i de les transferències bancàries en la modalitat de Música de Cambra.
 • Un document acreditatiu de la data de naixement en la modalitat Solista, o dates de naixement de cadascun dels components del grup, en el cas de participar en la modalitat de Música de Cambra.

Les taxes d’inscripció per a les diferents modalitats i categories seran les següents:

Modalitat Solista:

 • Categoria Mozart: 25 euros
 • Categoria Dàmaris Gelabert: 30 euros
 • Categoria Ricard Viñes: 35 euros
 • Categoria M. Carme Grasa: 40 euros

Modalitat de Música de Cambra:

 • Categoria Lo Marraco: 18 euros per component
 • Categoria Sant Anastasi: 20 euros per component de duos i trios / 18 euros per component de quartets o més
 • Categoria Enric Granados: 25 euros per component de duos i trios / 20 euros per component de quartets o més

Les taxes d’inscripció es faran efectives mitjançant transferència bancària al compte corrent IBAN de CAIXABANK, número ES87 2100 2464 63 0200019323 i codi SWIFT BIC CAIXESBBXXX.

A la transferència s’ha de fer constar el nom i cognoms del participant o el nom del grup de música de cambra.

La transferència i l’enviament de la documentació requerida s’haurà de realitzar com a màxim 5 dies desprès de la formalització de la inscripció per Internet, sinó queda automàticament anul·lada. La taxa d’inscripció no es tornarà en cap cas.

A l’enviar el formulari de la inscripció per Internet, rebreu un missatge automàtic d’agraïment que dona per formalitzada la mateixa, no enviant cap més notificació posterior de confirmació.

 

Setena

El Jurat estarà integrat per especialistes de cada instrument, així com per prestigiosos músics i personalitats del món de la cultura.

Al llarg de 22 edicions, han col·laborat: Jordi Benseny, Vladislav Bronevetzki, Clara Iglesias, Maribel Insausti, Miren Iñarga, Carlos Iturralde, Xavier Gòmez, Carles Guinovart, Eva Graubin, Carles Herraiz, Ricardo Llanos, Miquel Àngel Maestro, Jordi Mora, Pilar Planavilla, Carme Poch, Laia Puig, Xavier Puig, Alfons Reverté, Glòria Rodoreda, Margarita Serrat, Maria Àngels Subirats, Purificació Terrado, Miguel Trápaga,  Antoni Tolmos, Jaume Torrent Christian Torres y Guillem Vellvé.

 

Vuitena

Si el Jurat ho creu oportú, podrà declarar desert qualsevol premi, així com concedir Mencions d’Honor. Es penatlizarà als participants que superin el minutatge establert en la categoria en que es presenten. Les decisions del Jurat són definitives i inapel·lables.

 

Novena

L’organització del Concurs es reserva el dret d’introduir possibles modificacions si ho creu convenient, així com el d’anular qualsevol categoria de la modalitat Solista o de Música de Cambra si no hi ha un mínim de 5 participants solistes o grups de cambra inscrits.

 

Desena/ Premis

S’estableix un únic premi en metàl·lic per a cadascuna de les categories de cada modalitat i un diploma acreditatiu.

Modalitat Solista:

 • Categoria Mozart: 40 euros
 • Categoria Dàmaris Gelabert: 60 euros
 • Categoria Ricard Viñes: 150 euros
 • Categoria M. Carme Grasa: 600 euros

També en la present edició, l’Associació Catalana d’Acordionistes atorga un premi especial en metàl·lic de 120 euros, al millor acordionista de la categoria M. Carme Grasa (Modalitat Solista).

Modalitat de Música de Cambra:

 • Categoria Lo Marraco: 75 euros
 • Categoria Sant Anastasi: 150 euros
 • Categoria Enric Granados: 400 euros

Els diplomes de participació seran enviats per correu electrònic a tots els concursants.

Els tres primers classificats de cadascuna de les categories de la modalitat Solista i de la modalitat de Música de Cambra rebran un trofeu i diploma acreditatiu. El primer classificat de cada categoria obtindrà, a més a més, un premi econòmic.

S’entendrà que el concursant renuncia al premi o diploma acreditatiu si no està present en el moment del lliurament de premis, que tindrà lloc en un acte públic que es celebrarà el dissabte 18 de Maig de 2024 a l’Auditori Municipal Enric Granados, ubicat a la Plaça de Josep Prenafeta, s/n, de Lleida, on els primers premis de cadascuna de les categories de les modalitats Solista i de Música de Cambra interpretaran una obra.

 

Onzena

La participació en aquest Concurs pressuposa la total acceptació de les normes i bases del Concurs, així com l’autorització per a utilitzar i difondre les fotografies i filmacions en vídeo realitzades al llarg d’aquest Concurs.

És responsabilitat de tots els participants consultar a la web del concurs dies abans del 18 de Maig de 2024 per assabentar-se de possibles modificacions.

Horaris de les proves i lliurament de premis

Dissabte 18 de Maig

Auditori Municipal Enric Granados de Lleida
Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida

9.30 a 11.00 hores
Modalitat Solista / Categoria Ricard Viñes

11.30 a 12.00 hores
Modalitat Solista / Categoria Mozart

12.00 a 13.30 hores
Modalitat Solista / Categoria M. Carme Grasa

13:30 a 14.00 hores
Modalitat Música de Cambra / Categoria Enric Granados

15.00 a 18.45 hores
Modalitat Solista / Categoria M. Carme Grasa

Conservatori Municipal de Lleida
Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida

9.30 a 10.15 hores
Modalitat de Música de Cambra / Categoria Sant Anastasi

10.15 a 10.30 hores
Modalitat de Música de Cambra / Categoria Lo Marraco

10.30 a 11.45 hores
Modalitat Solista / Categoria Dàmaris Gelabert

Dissabte 18 de Maig

19:30 hores / Cloenda del Concurs i  lliurament de premis.

Els guanyadors de primers premis de cada categoria interpretaran una obra. Els segons i tercers premis recolliran el trofeu acreditatiu.
Auditori Municipal Enric Granados
Plaça de Josep Prenafeta, s/n – Lleida.

Informació

Escola de Música Pons Roselló

Contacte: Maylos Pons Roselló

Canonge Brugulat, 16 / 25003 Lleida / Tel. 973 28 09 07

A/e: mpr@musicaponsrosello.com

Web: http://www.musicaponsrosello.com

Escola d’Acordió de Lleida

Contacte: Marimén Gratal Cornejo

Maragall, 3 / 25003 Lleida / Tel. 630400594

A/e: marimengratal@gmail.com

Política de Privadesa

Consulteu l’enllaç següent: https://www.concursantanastasi.org/politica-de-privacitat/